fb_arrow
Facebook

Rejestracja pod nr 733 706 778

LOGOWANIE

MENU

JAK WYGLĄDA BADANIE

Każde badanie składa się z dwóch części:


W części pierwszej wykonywane są standardowo zalecane testy:

• Test sprawności umysłowej - służący do określenia sprawności umysłowej, koncentracji i podzielności uwagi.

• Test uwagi - służący do badania koordynacji wzrokowo-ruchowej, podzielności uwagi i przerzutności uwagi w warunkach presji czasowej.

• Testy badające temperament i osobowość - służące do określania predyspozycji osobowościowych i tempera mentalnych.


W części drugiej przeprowadzane są badania sprawności psychomotorycznej przy użyciu nowoczesnej aparatury, takiej jak:

• Miernik Czasu Reakcji MRK - służący do badania czasu reakcji prostej - oceny szybkości i równomierności reakcji psychofizycznej na bodźce; oraz badania czasu reakcji złożonej - oceny szybkości reagowania na określone bodźce dźwiękowe i świetlne w sytuacji złożonej.

• Aparat Piórkowskiego - służący do badania szybkości reakcji psychomotorycznej w tempie narzuconym, koordynacji wzrokowo-ruchowej, zdolności koncentracji uwagi.

• Aparat krzyżowy - służący do oceny badanego pod kontem szybkości reakcji psychomotorycznej w tempie narzuconym bądź swobodnym, koordynacji wzrokowo-ruchowej, szybkości i dokładności spostrzegania, podejmowania decyzji pod presją czasu oraz odporności na zmęczenie. (badanie w szczególności dla operatorów maszyn, osób pracujących na wysokości).

• Wirometr - służący do badania umiejętności spostrzegania ruchu, oceny prędkości obiektów, prawidłowego przebiegu procesu decyzyjnego.

• Ciemnia kabinowa - służąca do badania możliwości percepcji niezbędnej do prowadzenia pojazdów w warunkach zapadającego zmroku, nocy (pierścień Landolta), oraz badania adaptacji wzroku po olśnieniach występujących na drodze (Noktometr).


Badania przeprowadzane są w jednym dniu i trwają około 2 godzin.

Zakończone są szczegółowym omówieniem uzyskanych wyników przez badającego psychologa oraz wydaniem stosownego zaświadczenia/orzeczenia.

Zapewniamy fachowe i rzetelne przeprowadzanie badań w miłej i bezstresowej atmosferze.