fb_arrow
Facebook

Rejestracja pod nr 733 706 778

LOGOWANIE

MENU

GÓRNICY


• Górnik strzałowy

• Wydawca materiałów wybuchowych

• Instruktor strzałowy

• Maszynista maszyn wyciągowych

• Sygnalista szybowy

• Operator (samojezdnych) maszyn przodkowych: kombajnów ścianowych, kombajnów chodnikowych, ładowarek samojezdnych, wozów wiertniczych, wozów kotwiących, wozów odstawczych urobku, kompleksów ciągłego urabiania, do robót strzałowych obrywki, stawiania  obudowy podporowej, z ruchomymi platformami (koszami)

• Operator pojazdów pozaprzodkowych i (samojezdnych) maszyn pomocniczych: pojazdów do przewozu osób, pojazdów do przewozu materiałów wybuchowych, pojazdów do przewozu materiałów elementów maszyn i urządzeń, maszyn i pojazdów specjalistycznych do wykonywania montażu, demontażu i remontów maszyn, urządzeń i instalacji

• Maszynista lokomotyw pod ziemią: lokomotyw powietrznych, spalinowych i elektrycznych szynowych, kolejek  podwieszanych szynowych, kolejek podwieszanych linowych, kolejek spągowych • Rewident urządzeń wyciągowych

• Rewident urządzeń elektrycznych maszyn wyciągowych i sygnalizacji szybowych

• Rewident urządzeń systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowania

• Spawacz

• Elektromonter sprzętu elektrycznego: o napięciu do 1 kV i o napięciu powyżej 1 kV