fb_arrow
Facebook

Rejestracja pod nr 733 706 778

LOGOWANIE

MENU

NA BROŃ

- USTAWA z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z dnia 28 listopada 2002 r.
http://www.abc.com.pl/wyszukany-akt/-/akt/dz-u-2002-199-1671

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badańlekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2009 r.)
http://www.abc.com.pl/wyszukany-akt/-/akt/dz-u-2009-210-1627

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń. (Dz. U. z dnia 22 września 2000 r.)
http://www.abc.com.pl/wyszukany-akt/-/akt/dz-u-2000-79-898

- USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity)
http://www.abc.com.pl/wyszukany-akt/-/akt/dz-u-2012-576

- USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity)
http://www.abc.com.pl/wyszukany-akt/-/akt/dz-u-2005-145-1221

-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz. U. z dnia 22 listopada 2011 r.)
http://www.abc.com.pl/wyszukany-akt/-/akt/dz-u-2011-251-1511

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego (Dz. U. z dnia 15 lutego 2002 r.)
http://www.abc.com.pl/wyszukany-akt/-/akt/dz-u-2002-12-117

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. z dnia 17 sierpnia 2010 r.)
http://www.abc.com.pl/wyszukany-akt/-/akt/dz-u-2010-150-1012

- USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z dnia 9 października 1997 r.)
http://www.abc.com.pl/wyszukany-akt/-/akt/dz-u-1997-123-779

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 września 2003 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z dnia 9 września 2003 r.)
http://www.abc.com.pl/wyszukany-akt/-/akt/dz-u-03-158-1536

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawodo wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. (Dz. U. z dnia 16 września 2002 r.)
http://www.abc.com.pl/wyszukany-akt/-/akt/dz-u-02-150-1246

- USTAWA z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (tekst jednolity)
http://www.abc.com.pl/wyszukany-akt/-/akt/dz-u-2012-1329

- USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z dnia12 września 2001 r.)
http://www.abc.com.pl/wyszukany-akt/-/akt/dz-u-2013-427

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 marca 2002 r. w sprawie badańlekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (Dz. U. z dnia 25 marca 2002 r.)
http://www.abc.com.pl/wyszukany-akt/-/akt/dz-u-2002-26-263

- USTAWA z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jednolity)
http://www.abc.com.pl/wyszukany-akt/-/akt/dz-u-2008-7-39

- USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z dnia 12 września 2001 r.)
http://www.abc.com.pl/wyszukany-akt/-/akt/dz-u-2001-98-1071

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 września 2011 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób wykonujących czynności mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, polegającąna rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej (Dz. U. z dnia 14 października 2011 r.)
http://www.abc.com.pl/wyszukany-akt/-/akt/dz-u-2011-220-1310

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej,
http://www.abc.com.pl/wyszukany-akt/-/akt/dz-u-2013-855