fb_arrow
Facebook

Rejestracja pod nr 733 706 778

LOGOWANIE

MENU

KIEROWCY

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity)
http://www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-07-125-874

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z dnia 10 lutego 2011 r.)
http://www.abc.com.pl/wyszukany-akt/-/akt/dz-u-2011-30-151

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2005 r.)
http://www.abc.com.pl/wyszukany-akt/-/akt/dz-u-2005-69-622

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z dnia 9 stycznia 2004 r.)
http://www.abc.com.pl/wyszukany-akt/-/akt/dz-u-2013-133

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIAz dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego wzakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2013 r.)
http://www.abc.com.pl/wyszukany-akt/-/akt/dz-u-2013-9