fb_arrow
Facebook

Rejestracja pod nr 733 706 778

LOGOWANIE

MENU

GÓRNICY

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz.U.02.84.755).
http://www.abc.com.pl/wyszukany-akt/-/akt/dz-u-2002-84-755