fb_arrow
Facebook

Rejestracja pod nr 733 706 778

LOGOWANIE

MENU

OPERATORZY

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 maja 1996 r.
w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. (Dz. U. z dnia 25 czerwca 1996 r.)
http://www.abc.com.pl/wyszukany-akt/-/akt/dz-u-1996-63-302

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 roku
w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Dz. U. z 1 czerwca 1996 Nr 62 poz.287
http://www.abc.com.pl/wyszukany-akt/-/akt/dz-u-96-62-287